Agency-Today-Logo

We leven in een wereld waarin alles schuift, wrikt en verandert.
Doorgeschoten individualisme wordt gecorrigeerd door een menselijk verlangen
naar verbinding. Het is tijd voor een nieuw evenwicht tussen welvaart,
welbevinden en welzijn. Voor groei door betekenis.
Want, hoe kan je jezelf succesvol noemen als de wereld om je heen kraakt?

Organisaties beseffen dat ze onderdeel zijn van een complexer geheel.
Ze houden hun eigen essentie tegen het licht en denken na over hun
verantwoordelijkheid en betekenis binnen het grotere systeem.
Het moet anders en we willen gelukkig ook anders.
Eigenaarschap – agency – nemen is dus belangrijker dan ooit.

Agency ziet steeds meer organisaties die bij het woord rendement niet langer
aan geld denken, maar aan de samenleving. Die corporate en organisatiewaarden
niet alleen keurig in hun jaarverslag hebben staan, maar het tot in hun vezels
voelen en met daden waarmaken.

Wij noemen dat Public Relevance, het sturend principe en antwoord op de vragen
van deze tijd. Een tijd waarin het niet langer gaat over het maximale uit het leven
halen, maar er het maximale aan toevoegen.

Als strategisch en creatief communicatiebureau werkt Agency voor opdrachtgevers
die hun eigen hart tot het hart van de organisatie willen maken.
Zo werken we voor het bedrijfsleven en de publieke sector.
Bijvoorbeeld voor diverse onderwijsinstellingen die jongeren opleiden om een
waardevolle plek in de samenleving te vinden.
Maar we doen het ook voor de beroepsgroep van accountants die een belangrijke
pijler vormen voor het vertrouwen in onze economie. En ook voor een organisatie
op Sint Eustatius die het belang van de natuur voor de inwoners van het eiland
wil onderstrepen.

Het goede doen, zo hebben wij ontdekt, dat is aanstekelijk.
Voor iedereen in de organisatie en voor alles daar omheen.
Public Relevance geeft betekenis, energie en richting.
Het oogst applaus en maakt trots.

Public Relevance is de norm van de komende generatie.
Het is bewustzijn en eigenaarschap als brandstof voor vooruitgang.
Voor iedereen die dat deelt, zijn wij het uitgelezen bureau.

Johan Coops
Ton Winkelman
Dirk Lina
Jacqueline de Vroet
Judith Wijnstra – van den Akker

06-21 54 82 44
06-53 29 21 46
06-38 51 72 35
06-52 05 39 35
06-24 65 86 38

johan@agency.today
ton@agency.today
dirk@agency.today
jacqueline@agency.today
judith@agency.today

Agency-Today-Logo-transparentT

Bankaplein 3 | 2585 EV Den Haag
070-416 16 15 | info@agency.today
agency.today